Nazad

Rezultati pretrage
Ukupno vijesti: 10  
10)   18.10.2017 11:48:40 [ budo, Dokumenti SO]

17 - Komunalne takse za korišćenje vitrina za izlaganje robe van poslovne ..., broj: 97/16) i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni ...išta;722435 - Naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta- ...
9)   18.10.2017 11:21:51 [ budo, Dokumenti SO]

dministrativne takse;5) Komunalne naknade i takse;6) Naknade za ...ś broj: 91/16) i ÄŤlana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („SluĹľbeni ...e;5) Komunalne naknade i takse;6) Naknade za graÄ‘evinsko ...
8)   12.10.2017 10:43:42 [ budo, Dokumenti SO]

ama (treneri)- takse i drugi troškovi službenih lica- troškovi stručne ..., člana 16,17 i 20. Zakona o sportu („Službeni glasnik Republike ...eće namjene:- naknade po osnovu angažovanja sportskih stručnjaka koji ...
7)   30.08.2017 12:42:33 [ budo, Dokumenti SO]

dministrativne takse i izrađuje specifikaciju o potrebnim apoenima OAT,- ... službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( ...dluku o visini naknade za usluge pružanja pravne pomoći građanima donosi ...
6)   07.04.2016 12:21:16 [ zenaidai, Protokol]

zaciju i dvije takse, opštinska administrativna taksa i 0,3 posto na ...‘enju prostora i graÄ‘enju,koji reguliše legalizaciju bespravno ...ri plaćaju se naknade za rentu i za ureÄ‘enje graÄ‘evinskog zemljišta,a u ...
5)   24.02.2016 13:12:46 [ sanjam, Sjednice SO]

sini boraviÜne takse na podruŢju opÜtine Derventa. Nakon razmatranja ...nta, Jozo BariÜiµ, zakazao je 35. sjednicu SkupÜtine opÜtine Derventa za ...dluke o visini naknade za troÜkove ureÄ‘enja gradskog graÄ‘evinskog ...
4)   17.02.2016 12:01:43 [ zenaidai, Protokol]

sini boraviÜne takse na podruŢju opÜtine,izvjeÜtaj o radu Odbora za ×albe ...ice Kolegijuma i razmatranje dnevnog reda za 35.sjednicu SkupÜtine opÜtine ...edlog o visini naknade za troÜkove ureÄ‘enja graÄ‘evinskog zemljiÜta i ...
3)   02.04.2013 14:02:21 [ sanjam, Dokumenti SO]

..e Derventa-PreŢiܵeni tekst (äSlu×beni glasnik opÜtine Derventaô, broj 6/09) i Ţlana 9. ... ..
2)   11.04.2011 09:03:59 [ sanjam, Dokumenti SO]

..‘enju prostora i graÄ‘enju (äSlu×beni glasnik Republike Srpskeô, broj: 55/10) i Ţlana 37. ... ..
1)   11.12.2009 13:09:01 [ sanjam, Dokumenti SO]

..oj: 6/05, 4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Prijedloga mjera za ubla×avanje negativnih ... ..
 
Vrh stranice