Назад

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 

КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКА УДРУЖЕЊА 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

сједиште

одговорно лице

1

СПКД Просвјета

Ул. Трг Ослобођења бб

Ђорђо Петковић, Велимир Радмила

2

СКУД Дервента

Ул. Краља Петра 1

Ратковац Милица, Гаврић Слађана

3

КУДМ "Босиљак"

Ул. Краља Петра 1

Стана Наградић

4

Српски књижевни клуб "Вихор"

Ул. Краља Петра 1

Савко Пећић

5. Удружење ликовних стваралаца УЛИКС Ул. Трг Ослобођења бб Богдан Саша
6. Хрватско културно друштво Напредак    

7.

Удружење грађана ИМИЦ Заједно

 

 : 12023

Врх странице