Назад

РЕГИСТАР ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Реализација уговора

РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2019. години

Изаберите уговор за детаљнији приказ.
Филтер назива:
Надлежно одјељење Датум Назив Вриједност уговора Статус
Одј. за стамб.-ком. послове 08.05.2019. Радови на одржавању улица и локалних путева у току 2019. године 219712,85 Завршено
Одј. за стамб.-ком. послове 03.03.2020. Изградња ватрогасног дома - прва фаза 339300,00 У току
Одј. за стамб.-ком. послове 06.02.2020. Израда техничке документације за мостове, градски мост и мост у Дријену 23283,00 У току
Одј. за стамб.-ком. послове 31.01.2020. Израда техничке документације за уређење Партизановог игралишта - обновљени поступак 5967,00 У току
Одј. за стамб.-ком. послове 22.01.2020. Изградња водоводних и канализационих мрежа - прва фаза 68208,78 У току
Одј. за стамб.-ком. послове 29.12.2019. Ревизија главног пројекта за изградњу саобраћајнице - Улица Мотајичка и ревизија главног пројекта за изградњу Ватрогасног дома у Дервенти 2340,00 У току
Одјељење за финансије 31.12.2019. Услуге платног промета са рачуна Дом здравља Дервента 1685,00 У току
Одјељење за општу управу 25.12.2019. Набавка производа од меса 1618,30 Завршено
Одј. за стамб.-ком. послове 10.01.2020. Санација свлачионица на спортском терену Партизаново игралиште 32993,53 У току
Одјељење за општу управу 31.12.2019. Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурање 3568,84 У току
Одјељење за општу управу 31.12.2019. Набавка канцеларијског материјала у току 2020. године - РЕЗЕРВИСАНИ УГОВОР 7578,72 У току
Одјељење за општу управу 23.12.2019. Трговинска роба широке потрошње - трећа фаза реализације 11729,64 Завршено
Одјељење за општу управу 31.12.2019. Технички преглед општинских и ватрогасних возила 1215,59 У току
Одј. за инспекцијске послове 20.12.2019. Уклањање и смјештање паса луталица 1949,98 У току
Одјељење за општу управу 19.12.2019. Услуге конфигурације новог сервера 2574,00 У току
Одјељење за општу управу 19.12.2019. Лиценца и услуга имплементације софтверског модула за комуналне накнаде 2925,00 У току
Одј. за стамб.-ком. послове 27.12.2019. Реконструкција путева, улица и осталих објеката - друга фаза 127040,88 У току
Одј. за стамб.-ком. послове 11.12.2019. Асфалтирање платоа испред ЈПУ Трол и приступног пута - стазе у кругу Геронтолошког центра у Дервенти 4083,53 Завршено
Одјељење за општу управу 25.12.2019. Набавка нафтних деривата у току 2020. године 16861,89 У току
Одј. за стамб.-ком. послове 26.12.2019. Одржавање јавних саобраћајних површина, са системом за одводњу атмосферских вода у току 2020. године 131894,00 У току


    Следећа страна
Врх странице