ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме
Преглед важећих регулационих пла

Преглед важећих регулационих планова

1. Регулациони план ''Центар Исток Центар Запад'' , тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу измјене дијела Плана бр.01-022-74 од 26.04.2013.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.4/13); и Одлуке о доношењу измјене дијела Плана бр.01-022-148 од 11.07.2008.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.9/08); РП1 и РП2.
2. Регулациони план ''Град'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу ревизије Плана бр.01-022-217 од 23.112.2008. године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.15/08);
3. Регулациони план ''Центар'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу Плана бр.01-022-197 од 15.10.2013. године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.8/13);
4. Регулациони план ''Укрина'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу измјене дијела Плана 01-022-151 од 11.07.2008. године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.9/08);
5. Регулациони план ''Блок Градски'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу ревизије Плана бр.01-022-147 од 11.07.2008. године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.9/08);
6. Регулациони план ''Југ'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу ревизије Плана бр.01-022-118 од 05.06.2008. године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.8/08); Прост. организација
7. Регулациони план ''Индустриска Зона'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу ревизије дијела Плана бр.01-022-23 од 09.03.2010.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.3/10);
8. Регулациони план ''Центар-Запад'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу ревизије Плана бр.01-022-130 од 26.06.2014. године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.8/14);
9. Регулациони план ''Рампа-Сајмиште'' тренутно важећи дио на основу Одлуке о доношењу ревизије дијела Плана бр.01-022-123 од 26.09.2003.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.6/03); и дио Одлуком о доношењу измијене дијела Плана бр. 01-022-158 од 11.07.2008.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.9/08);
10. Регулациони план ''Комунално-Сервисни Центар'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу ревизије Плана бр.01-022-88 од 20.05.2004.године(''Сл.гл.општине Дервента''бр.4/04); и Одлуке о доношењу измјене дијела Плана бр.01-022-150 од 11.07.2008.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.9/08);
11. План парцелације за део блокова 5. и 38. Убанистичког плана града Дервенте; тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу измјрнр и допуне Плана бр.01-022-221 од 30.11.2005.године. (''Сл.гл.општине Дервента''бр.9/08);
12. Регулациони план за простор у зони утицаја магистралног пута М-16Л, дионица Клашнице-Дерента, на територији општине Дервента, од границе општине Прњавор до границе општине Дервента, дионица 3 (Горњи Палачковци-Дервента); тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу Плана бр.01-022-12 од 03.02.2011.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.1/11); МЛ-16Л1, МЛ-16Л2, МЛ-16Л3, МЛ-16Л4, МЛ-16Л5, МЛ-16Л6, МЛ-16Л7, МЛ-16Л8, МЛ-16Л9, МЛ-16Л10, МЛ-16Л11
13. План парцелације и УТУ за изградњу ауто пута Бања Лука Добој, дионица Дервента тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу Плана бр.01-022-164 од 23.07.2009.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.9/09)
14. Регулациони план ''Ада'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу Плана бр.01-022-171 од 26.08.2008.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.11/08);
15. Регулациони план ''Луг'' тренутно важећи на основу Одлуке о доношењу ревизије Плана бр.01-022-160 од 13.10.2006.године (''Сл.гл.општине Дервента''бр.12/06);
 

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови