ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Потпредсједник Скупштине општине: Славен ГОЈКОВИЋ.

Потпредсједник Скупштине општине замјењује предсједника Скупштине општине у случају његове спријечености.

E-mail: slaveng75@gmail.comБИОГРАФИЈА

    Рођен је 15.05.1975. године у Дервенти.
    По националности Србин, држављанин РС- БиХ.
    Ожењен
    Завршио Шумарски факултет-општи смјер на Универзитету у Бањој Луци и стекао стручно звање- Дипломирани инжењер шумарства

    ОБРАЗОВАЊЕ:

    - Основну школу завршио 1989. године у ОШ Ђорђо Панзаловић у Осињи гдје је и живио.
    - Средњу машинску школу уписао у Средњошколском центру у Дервенти, коју je похађаo до почетка ратних дејстава 1992. године, када се преписује у Средњу машинску школу у Новом Саду гдје је и завршио средње образовање 1993. године.
    - Шумарски факултет уписао је 1994. године на Универзитету у Бања Луци, и након завршетка 2000. године стиче звање дипломирани инжењер шумарства.


    ДОСАДАШЊЕ РАДНО ИСКУСТВО:

    По завршетку Факултета 2000. године, запошљава се 1. марта 2001. године у Шумско газдинство Вучјак Дервента као приправник, те 2002. године након положеног стручног испита, почео да ради на пословима пројектанта. Почетком 2004. године распоређен је на послове ревирног инжењера које је обављао све до краја 2005. године, када долази до укрупњавања Шумско привредних подручја, те се бивше Шумско газдинство припаја Шумском газдинству Добој Добој, гдје је и даље наставио да ради на пословима ревирног инжењера. Половином 2007. године распоређен је на радно мјесто главног инжењера за узгој и заштиту шума, те од 1. фебруара 2009. године за шефа службе за узгој и заштиту шума, а од 16.10.2009. године именован је за Управника Шумске управе Дервента и те послове је обављао до 28.02.2013. године, када је именован за начелника Одјељења за стамбено комуналне послове у Општинској управи Дервента гдје је радио до 31.03.2016. године, када је на лични захтјев разријешен ради именовања за в.д. директора Шумског газдинства Добој у Добоју.
    У једном мандату био је члан Школског одбора у Основној школи Никола Тесла у Дервенти, у периоду од 2011. 2013. године обављао је функцију Предсједника Ловачког удружења Мотајица Дервента, такође био је и члан Надзорног одбора Јавног предузећа шумарства Шуме Републике Српске а.д. Соколац.

 
: 14494

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови