ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА АКАТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

У вршењу својих права и дужности Скупштина општине доноси општа и појединачна акта и то: Статут општине, Пословник Скупштине општине, одлуке, планове, програме, рјешења, закључке, препоруке и резолуције. Стална радна тијела Скупштине општине доносе закључке, а могу доносити рјешења и друге акте када су за то посебно овлашћени.

Право предлагања одлука и других општих аката имају:

 • Начелник општине,

 • Сваки одборник,

 • Радна тијела Скупштине и

 • 10% бирача или 1000 бирача са подручја Општине

Иницијативу за доношење одлуке и другог општег акта могу покренути грађани и удружења грађана ( иницијатива грађана)

Иницијатива може бити покренута ако ју је потписало 5% бирача или 500 бирача са подручја Општине. Иницијатива грађана се подноси у писаном облику и мора бити образложена. Иницијатива за доношење одлуке и другог општег акта мора, обавезно, садржавати правни основ, основни садржај и разлоге због којих је доношење одлуке и другог општег акта оправдано.

Иницијатива грађана се упућује предсједнику Скупштине који је доставља Начелнику општине, односно надлежном радном тијелу Скупштине на разматрање и даљу процедуру.

 

Јавна расправа

 Jaвна расправа је инструмент учешћа грађана у одлучивању о питањима из надлежности органа општине за које је неопходно организовати јавну расправу.

У складу са чланом 2. Одлуке о јавним расправама у општини Дервента («Службени гласник општине Дервента», број: 5/04), јавна расправа у општини Дервента обавезно се организује у сљедећим случајевима:

 • по Нацрту Статута општине,

 • по Нацрту Буџета општине за наредну годину,

 • приликом израде новог или промјене постојећег урбанистичког плана града, дијела града или насељеног мјеста, о урбанистичком плану или његовим промјенама,

 • приликом планирања и пројектовања капиталних инвестиција у општини Дервента,

 • при доношењу одлука које се директно односе на једну категорију или групу грађана (  млади, пензионери, пољопривредници и сл.) и имају утицај на промјену њихових животних услова,

 • приликом промјене висине такса и накнада које припадају и регулише их општина, а наплаћује од грађана,

 •  у осталим случајевима за које органи општине оцијене да би била корисна.

Јавна расправа траје најмање 30 дана, од дана стављања акта на јавну расправу. 

Број прегледа: 10224

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови