ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

e- mail: derv-oup@teol.net


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: Боривоје ГОЛУБОВИЋ

телефон: 053/315-130, факс: 053/315-133  

II спрат канц. број 20,
    e-mail: borivojeg@derventa.ba

НАДЛЕЖНОСТ ОДЈЕЉЕЊА

 У Одјељењу за општу управу извршавају се послови везани за:

- грађанска стања (матичне књиге, књиге држављана, промјена имена и презимена, издавање извода и увјерења из матичних књига и др. послови),

- овјера потписа, преписа и рукописа,

- радне књижице,

- писарницу и архиву,

- персоналне послове,

- вођење бирачких спискова,

- послове информационог система,

- цивилну заштиту,

- послове економата,

-  мјесне заједнице и друге послове.

 

Самостални стручни сарадник за општу управу

 Оливера Ћебеџија,

води управни поступак из области грађанских стања (стицање држављанства БиХ – РС и накнадни уписи држављанства БиХ – РС у матичне књиге рођених, промјена личног имена или само имена или само презимена, накнадни уписи у матичне књиге, исправке података у матичним књигама и др.)

број телефона: 053/315-122, I спрат канцеларија бр. 18

e- mail: oliverac@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за нормативно-правне и друге стручне послове

Ана Јовичић, број телефона: 053/315-116,

e- mail: anaj@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за информациони систем

мр Будислав Кнежевић,

број телефона: 053/315-164,

e- mail: b@derventa.ba

 

Стручни сарадник за послове мјесних заједница, бирачке спискове и персоналне послове

Славица Живковић, број телефона: 053/315-140,  I спрат канцеларија бр. 18

e- mail: slavicaz@derventa.ba

 

Стручни сарадник за административне послове Скупштине општине и послове кабинета предсједника Скупштине општине

Маја Пјерановић, број телефона: 053/315-120

e- mail: majap@derventa.ba

 

Реферат економата, возног парка и достављач

Борислав Китоњић, број телефона: 053/315-125

e- mail: boro@derventa.ba

 

Оператер на рачунару - дактилограф

Данка Ђекић, број телефона: 053/315-120

e- mail: dankad@derventa.ba

 

Портир

Дамир Ахмић, број телефона: 053/315-121

 

 

ШАЛТЕР САЛА

 

Стручни сарадник за радне књижице

Славица Глувачевић, број телефона: 053/315-139, ШАЛТЕР САЛА

e- mail: slavicag@derventa.ba

 

Стручни сарадник за протокол

Младен Поповић, број телефона: 053/315-123,  ШАЛТЕР САЛА

e- mail: mladenp@derventa.ba

 

Стручни сарадник за пријем поднесака

Нада Покрајац, број телефона: 053/315-139,  ШАЛТЕР САЛА

e- mail: nadap@derventa.ba

 

Стручни сарадник за архиву

Владо Ђеорђић, број телефона: 053/315-123,  ШАЛТЕР САЛА

e- mail: vladod@derventa.ba

 

Матична служба

У матичној служби у граду матичари врше уписе и промјене уписа у матичне књиге (МКР, МКВ и МКУ) и књиге држављана за подручје града Дервента и насељена мјеста: Доња Бишња, Горња Бишња, Осојци, Тетима, Беглуци, Лужани Босански, Лужани Нови, Поље, Жеравац, Горњи Вишњик, Доњи Вишњик, Буковица Мала, Зеленике, Живинице, матично подручје Бунар за насељена мјеста: Буковица Велика, Брезици, Бунар, Буковац, Велика, Врхови, Горњи Божинци, Градина, Дажница, Кулина, Ковачевци, Модран, Пољари, Станићи, Туњестала и Шушњари.

Матичари издају изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и друга увјерења везана за матичне књиге и књиге држављана и врше овјеру потписа, преписа и рукописа.

 

Матичари

Михајло Станојевић - број  телефона: 053/315-134,  ШАЛТЕР САЛА

e-mail: mihajlos@derventa.ba

 

Горан Петковић - број   телефона: 053/315-134,  ШАЛТЕР САЛА

e-mail: goranp@derventa.ba

 

У оквиру Одјељења за општу управу формирају се мјесне канцеларије у којима се врши овјера потписа, преписа и рукописа, воде матичне књиге, врше уписи и промјене уписа у матичне књиге (МКР, МКВ и МКУ) и књиге држављана те издају изводи из матичних књига, увјерења о држављанству и друга увјерења везана за матичне књиге и књиге држављана и обављају друге послове из свог дјелокруга.Број прегледа: 27563

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови