ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

е-маил: derv-pro@teol.net; derv-urb@teol.net

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:  Љубица БЕЋАРЕВИЋ

телефон: 053/315-171,  телефакс: 053/315-177

II спрат канц. број 24,
    е-маил: ljubicab@derventa.ba

НАДЛЕЖНОСТ ОДЈЕЉЕЊА


- Извршава и обезбеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области урбанизма, просторног уређења, грађевинарства, заштите човјекове околине, обнове и изградње у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих права и дужности.

- Примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине.

- Прати стање из области за које је основано и покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима.

- Припрема за Скупштину општине и начелника општине урбанистичке и проведбене планове, нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга.

- Обавља стручне и административне послове у провођењу поступка јавних набавки из дјелокруга Одјељења.

- Обавља управне, стручне, административне и друге послове за области из свог дјелокруга.

- Обавља друге послове које му повјери Скупштина општине и начелник одјељења

 

Самосталниу стручни сарадник за нормативна и друга правна акта

Вихор Матић, телефон 053/315-175
е-маил: vihorm@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за урбанистичке сагласности, одобрења за градњу и употребне дозволе

Грозда Кесер, телефон 053/315-176,
е-маил: grozdak@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за обављање имовинско-правних послова везаних за имовину општине Дервента

Данијела Станић, телефон 053/315-172,
е-маил: danijelas@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за просторно уређење и екологију

Јефимија Шербић, телефон 053/315-194,
е-маил: jefimijas@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за просторно уређење

Мира Станчић, телефон 053/315-176,
е-маил: miras@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове

Јадранка Шавија, телефон 053/315-172,
е-маил: jadranka@derventa.ba

 

Виши стручни сарадник за вођење прописаних евиденција у оквиру одјељења

Маријана Ковчић, телефон 053/315-172,
е-маил: marijanak@derventa.ba

 

Стручни сарадник за геодетско-грађевинске послове

Душанка Радановић, телефон 053/315-194,
е-маил: dusankar@derventa.ba

 

Стручни сарадник за послове развоја и повратка

Јадранка Шљивић, телефон 053/315-194,
е-маил: jadrankas@derventa.ba

 

Стручни сарадник за послове обнове и изградње

Миро Поповић, телефон 053/315-194,
е-маил: mirop@derventa.ba: 18952

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови