ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи





Спорт



Вријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

e-mail: derv-sta@teol.net

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:

Горан Јевтић

телефон: 053/315-148, телефакс 315-145,

II спрат канцеларија  број 25,
    e-mail: goranj@derventa.ba

 

НАДЛЕЖНОСТ ОДЈЕЉЕЊА

*      Одржавање јавних саобраћајних површина
*      Одржавање и санација уличне расвјете
*      Чишћење градских улица
*      Одржавање , уређивање и опремање јавних
зелених површина
*      Одвођење атмосферских и других падавина
са јавних површина
*      Потрошња струје за јавну расвјету
*      Зимска служба улице и тротоари
*      Одржавање комуналне опреме
*      Санација и посипање  локалних путева
*      Зимска служба за локалне путеве
*      Средства за финансирање заједница етажних
власника у стамбеним зградама
*      Одржавање центра за  прикупљање отпада
Поред наведених ставки дјелокруг Одјељења је и:
*      Вођење управног поступка и издавање  рјешења из стамбено-комуналне  области у првом степену,
*      регистрација Заједница етажних власника стамбених зграда,
*      вршење контроле законитог коришћења и издавање у закуп пословних простора и гаража у власништву општине и ажурирање евиденције стамбеног фонда општине,
*      издавање рјешења по службеној дужности за одређивање комуналне накнаде и накнаде за  коришћење градског грађевинског земљишта, за правна и физичка лица,
*      издавање рјешења за коришћење јавних површина, постављање реклама и рекламних паноа, одржавање јавних зелених површина,
*      изградња и одржавање јавне расвјете и семафора,
*      изградња и одржавање градских саобраћајница, тротоара,  локалних и некатегорисаних путева,
*      послови организовања и надзора одржавања стамбених зграда и уређења комуналних објеката и уређаја,
*      припрема прописа  из стамбено-комуналне  области.
 
СЛУЖБЕНИЦИ У ОДЈЕЉЕЊУ:

 

Виши стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове из стамбене области

Нада Шпирић,  број телефона: 053/315-139,

e- mail: nadas@derventa.ba

 
СТАМБЕНИ  ПОСЛОВИ
 
Виши стручни сарадник за управно - правне и стамбене послове
Бошко Самарџија, тел. 053 315- 142
e-mail: sbosko@derventa.ba 
 
КОМУНАЛНИ  ПОСЛОВИ
 
Самостални стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове из комунално пословне области
Петра Калоперовић, тел. 053/315-141,
    e-mail: petrak@derventa.ba
 


Самостални стручни сарадник за комуналне послове, уређење грађевинског земљишта и путеве
Младен Докић, тел. 053/315-124,
    e-mail: mladend@derventa.ba

 
Самостални стручни сарадник за комуналне послове, уређење грађевинског земљишта и путеве
Санела Ковачевић, тел. 053/315-150,
    e-mail: sanelak@derventa.ba

 

Виши стручни сарадник за управљање паркинг сервисом

Ведран Тадић, број телефона: 053/315-149

e-mail: vedrant@derventa.ba

 

ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

e-mail: civilna@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за планирање и организацију цивилне заштите

Драгољуб Кукић, број телефона: 053/331-440,

e-mail: kukicd@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите
Томо Наградић, број телефона 053/331-440
e-mail: tomon@derventa.ba
 

Стручни сарадник за административно-техничке послове цивилне заштите

Аница Сивчевић, број телефона: 053/331-440

e-mail: anicas@derventa.ba

 

 



Број прегледа: 21089

Назад
Врх странице
Буџет



Скупштински материјал



Јавне расправе







Линкови