ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

e-mail: derv.pri@gmail.com

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: Славен Пашалић

телефон: 053/315-161, факс: 053/315-184,315-165, 
    II спрат канц. број 28, E-mail: slavenp@derventa.ba

 

   

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

- Извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области: приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, саобраћаја, снабдијевања, трговине, цијена, угоститељства, занатства,  развојног планирања, статистике, јавних предузећа и установа; пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарства; друштвених дјелатности- образовања и васпитања, културе, физичке културе и техничке културе, религије, здравства, социјалне и дјечије заштите.

- Прати стање у области за коју је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима.

- Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине и припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга.

- Врши управне, стручне, административне и друге послове, као и надзор над  законитошћу аката и рада правних лица у складу са Законом.

 

Одсјек за друштвене дјелатности

 

Шеф Одсјека за друштвене дјелатности

Драган Пајић, телефон 053/315-169,

 

Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности  за област јавних предузећа и установа

Љиљана Мујачић, телефон 053/315-165, e-mail: ljiljanam@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности из области добровољног удруживања грађана

Дрена Мрђа, 053/315-136, e-mail: drenam@derventa.ba

 

 

Одсјек за борачко инвалидску заштиту

 

Шеф Одсјека за борачко инвалидску заштиту

Станиша Микеревић, телефон 053/315-182,

 

Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

Мирјана Тодорић, телефон: 053/315-185

e-mail: mirjanat@derventa.ba

 

Стручни сарадник за књиговодство, борачко-нвалидску заштиту и Евиденције

Ана Секулић, телефон: 053/315-185

 

Самостални реферати:

 

Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова  

Весна Симић, телефон 053/315-170, e-mail: vesnas@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетништва

Нада Видић, телефон 053/315-163, e-mail: nadav@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за привреду, планирање и приватно предузетништво

Сњежана Ковачевић, телефон 053/315-170, e-mail: snjezanak@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за локални економски развој

Срђан Новић: 053/315-170, e-mail: srdjann@derventa.ba

 Број прегледа: 20239

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови