ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

e-mail: derv-fin@teol.net

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: Миле СТРИНИЋ

телефон: 053/315-151,  телефакс: 053/315-160

II спрат канц. број 32,
    e-mail: miles@derventa.ba

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење за финансије од 01.01.2004. године користи трезорски начин пословања који осигурава ефикаснију контролу буџетских корисника и транспарентност према вишим нивоима власти.

У склопу трезора општине Дервента налази се:
• Општинска управа са 8 потрошачких јединица (7 одјељења ОАС и Потрошачка јединица мјесне заједнице),
• Скупштина општине
• Остали буџетски корисници са 5 потрошачких јединица (Центар за социјални рад, Дјечије обданиште „Трол“, Стручна школа за радничка занимања, Гимназија са техничким школама, Народна библиотека „Бранко Радичевић“).

- Најважнији и најобимнији послови односе се на провођење законске процедуре око израде и доношења плана за буџетску годину и ребаланса буџета,
- Прати се остваривање буџетских прихода, посебно наплата локалних прихода,
- Прати се намјенско трошење буџетских средстава везаних за текуће расходе и капитална улагања,
- Планирају се капитална улагања општине и прати њихово финансирање,
- Обављају се активности око процедуре јавних набавки из надлежности одјељења (избор банака за вођење пословних рачуна, избор банака у вези кредитних задужења),
- У склопу финансијских активности врше се свакодневна плаћања, односно измиривање обавеза према приоритетима за све буџетске кориснике укључене у трезор општине, уз претходно комплетирање финансијско књиговодствене документације,
- Значајан сегмент дјелатности Одјељења је праћење локалних прихода за чије убирање је општина директно одговорна,
- Врши се обрачун и праћење свих личних примања запослених, одборника скупштине општине и њених радних тијела, те благајнички послови,
- За остале буџетске кориснике се запримају и усаглашавају финансијски извјештаји,
- Као посљедица свих проведених активности у вези са буџетом општине на бази књиговодствено-финансијске документације врши се редовно књижење, што представља важан сегмент дјелатности овог oдјељења,
- Израђује периодичне и годишње извјештаје о остварењу буџета и доставља их Министарству финансија,
- Извјештава се Скупштина општине у вези са документима и актима које обрађује ово одјељење.
 

 

Стручни савјетник за финансије

Слађана Гаврић, тел.053/315-153, e-mail: sladjanag@derventa.ba

 

Стручни сарадник за књижење јавних прихода, корекције књижења и евиденцију сталних средстава

Јелена Ђураш, тел.053/315-158

 

Стручни сарадник за унос трезорских налога за плаћање

Љуба Белензада, тел.053/315-160

 

Стручни сарадник за одобравање плаћања и поравнања уплата

Гордана Петрић, тел.053/315-155

 

Самостални стручни сарадник за обрачун и праћење свих личних примања и вођење благајне трезора

Синиша Пријевић, тел. 053/315-143, e-mail: sinisap@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за праћење локалних општинских прихода

Дарио Симић, тел.053/315-157, e-mail: darios@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за књиговодствено-финансијско праћење осталих корисника буџета

Божана Новићтел. 053/315-154, e-mail: bozanan@derventa.ba
 

Самостални стручни сарадник за праћење локалних општинских прихода

Душанка Радановићтел. 053/315-155, e-mail: dusankar@derventa.ba
 

Виши стручни сарадник за планирање, извршење и анализу буџета;

Рајко Богосавац, тел. 053/315-152, e-mail: rajkob@derventa.ba

 Број прегледа: 16937

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови