ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ДОКУМЕНТИ


РБ Опис PDF
1. СТАТУТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
602 KB
2. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 2011-2016
6650 KB
3. СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 2014-2020 ГОДИНА
2443 KB
4. Одлука о усвајању буџета општине Дервента за 2017. годину
627 KB
5. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Дервента у 2017. години
79 KB
6. План капиталних улагања општине Дервента у 2017. години
131 KB
7. ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
147 KB
8. Програм санације и одржавања локалних путних праваца на подручју општине Дервента у 2017. години
117 KB
9. ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2017. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
240 KB
10. ПРОГРАМ НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2015. ГОДИНИ
345 KB
11. ПЛАН ГОДИШЊЕГ УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2017. ГОДИНИ
240 KB
12. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 2015. ГОДИНИ
209 KB
13. ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ, УПРАВЉАЊУ И ЗАШТИТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
315 KB
14. Извјештај о извршењу буџета општине Дервента у 2016. години
305 KB
15. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Исправка одлуке о комуналном реду
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду

238 KB

421 KB

223 KB
16. ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
ИЗМЈЕНА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

264 KB
238 KB
17. ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
362 KB
18. ОДЛУКА О ДИМЊАЧАРСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
602 KB
19. ОДЛУКА О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
905 KB
20. ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ НАКНАДАМА
ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ НАКНАДАМА

206 KB
214 KB
21. ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

206 KB
302 KB
22. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА
ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА
ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА

753 KB
637 KB
281 KB
23. Извјештај о раду Начелника општине и раду Општинске управе Дервента у 2014. години
345 KB
24. СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 2015-2020. године
781 KB
25. АКЦИОНИ ПЛАН ЈАЧАЊА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ЗА 2016.-2017. ГОДИНУ
662 KB
26. Акциони план за равноправност полова oпштине Дервента за период 2016.-2017. године
536 KB
27. Одлука о утврђивању вриједности непокретности на подручју општине Дервента
125 KB
28. ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ  
 


Број прегледа: 23258

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови