ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме
РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ГЛАСНИКА

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

07.12.2011 13:41:36 [Скупштина општине]

[261.] Закључак о усвајању Информаације о активностима на санацији штета које су узроковане елементарним непогодама у 2010. години на индивидуалним стамбеним објектима, привредном и пословном сектору и о реализацији инфраструктурних пројеката за превенциј

&нбсп;&нбсп;&нбсп; На основу члана 37. Статута општине Дервента (Службени гласник општине Дервента,број: 6/05, 4/08 и 6/08), а након разматрања Информације о активностима на санацији штета које су узроковане елементарним непогодама у 2010. години на индивидуалним стамбеним објектима, привредном и пословном сектору и о реализацији инфраструктурних пројеката за превенцију и заштиту од евентуалних будућих поплава,  Скупштина општине Дервента на 33. сједници одржаној 30. новембра 2011. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
&нбсп;&нбсп;&нбсп; 1. Скупштина општине Дервента  усваја  Информацију о активностима на санацији штета које су узроковане елементарним непогодама у 2010. години на индивидуалним стамбеним објектима, привредном и пословном сектору и о реализацији инфраструктурних пројеката за превенцију и заштиту од евентуалних будућих поплава.&нбсп;&нбсп;&нбсп; 2. Овај закључак објавити у Службеном гласнику општине Дервента.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-215/11Датум: 30. новембра  2011. године              ПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕИлија  Зирдум


Број прегледа: 584Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови