ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме
РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ГЛАСНИКА

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

07.12.2011 13:18:53 [Скупштина општине]

[256.] Закључак о прихватању Нацрта Програма рада Скупштине општине Дервента за период јануар-октобар 2012. године

&нбсп;&нбсп;&нбсп; На основу члана 37. Статута општине Дервента (Службени гласник општине Дервента, број: 6/05, 4/08 и 6/08) и члана 130. став 2. Пословника Скупштине општине  Пречишћени текст (Службени гласник општине Дервента, број: 6/09), а након разматрања Нацрта Програма рада Скупштине општине Дервента за период јануар  октобар 2012. године, Скупштина општине Дервента на 33. сједнице одржаној 30. новембра 2011. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
&нбсп;&нбсп;&нбсп; 1. Прихвата се Нацрт Програма рада Скупштине општине Дервента за период јануар  октобар 2012. године и упућује на јавну расправу до 30. децембра 2011. године.&нбсп;&нбсп;&нбсп; 2. Нацрт Програма рада Скупштине доставити свим предлагачима из члана 109. став 2. Пословника Скупштине општине Дервента  Пречишћени текст.&нбсп;&нбсп;&нбсп; 3. За спровођење јавне расправе задужује се Стручна служба Скупштине општине.&нбсп;&нбсп;&нбсп; 4. Овај закључак објавити у Службеном гласнику општине Дервента.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-208/11Датум: 30. новембра 2011. годинеПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕИлија Зирдум


Број прегледа: 585Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови