ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме
РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ГЛАСНИКА

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

07.12.2011 12:56:39 [Скупштина општине]

[252.] Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за 2011. годину (193193 прегледа) (246 KB)

&нбсп;&нбсп;&нбсп; На основу члана 5. и 30. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 54/08  пречишћени текст, број: 126/08 и 92/09) и члана 37. Статута општине Дервента (Службени гласник општине Дервента, број: 6/05, 4/08 и 6/08), Скупштина општине Дервента на 33. сједници одржаној 30. новембра 2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета
општине Дервента за 2011. годину
Члан 1.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; У члану 1. Одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за 2011. годину (Службени гласник општине Дервента, број: 14/10), досадашњи износ од 11.243.300,00 КМ се мијења и износи 12.456.250,00 КМ.
Члан 2.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед измјена и допуна буџетских средстава и издатака општине Дервента за 2011. годину, као и табеларни преглед измјена и допуна Програма капиталног инвестирања општине Дервента у 2011. години.
Члан 3.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Дервента.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-207/11Датум: 30. новембра 2011. годинеПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕИлија Зирдум


Број прегледа: 806Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови