Nazad

Rezultati pretrage
Ukupno vijesti: 19   Predhodna strana
9)   08.07.2016 15:23:52 [ zenaidai, Protokol]

je Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine na osnovu prijedloga ... opštine odrĹľi 21. jula 2016. godine, a  usvojen je i prijedlog dnevnog ...a za nagrade i priznanja Skupštine opštine na osnovu prijedloga koji su ...
8)   04.07.2016 11:22:01 [ zenaidai, Protokol]

..ija za nagrade i priznanja opštine Derventa je,u skladu sa odredbom Odluke ...a za nagrade i priznanja opštine Derventa je,u skladu sa odredbom Odluke o ...
7)   19.05.2016 14:15:31 [ sanjam, Konkursi i oglasi]

..ija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Derventa, na sjednici ...a za nagrade i priznanja Skupštine opštine Derventa, na sjednici ...
6)   23.07.2015 14:36:36 [ zenaidai, Protokol]

nerski odnos i nagrade to projektima", rekao je naŢelnik Simiµ.Hartmanova ...-a u Banjaluci i zamjenik Visokog predstavnika Urlike Hartmann boravila je ...osilac brojnih priznanja za svoj rad."Zajedno smo se obradovali priznanjima ...
5)   12.06.2015 13:46:03 [ zenaidai, Protokol]

ilikom uruŢila nagrade najboljim uŢenicima.NagraÄ‘eno je pet uŢenika koji ...a je Dan Ükole i zavrÜetak Ükolske godineá manifestacijom "Dan uŢeniŢkih ...Tea Stankoviµ. Priznanja im je uruŢio zamjenik naŢelnika SiniÜa Jeftiµ koji ...
4)   13.05.2015 10:28:51 [ sanjam, Dokumenti SO]

va Komisije za nagrade i priznanja I ááá U RjeÜenju o izboru predsjednika, ...1. alineja 19. i Ţlana 36. Zakona o lokalnoj samoupravi (äSlu×beni glasnik ...e za nagrade i priznanja I ááá U RjeÜenju o izboru predsjednika, zamjenika ...
3)   03.04.2013 09:23:03 [ sanjam, Dokumenti SO]

..kona o zaÜtiti i spasavanju u vanrednim situacijama ( äSlu×beni glasnik Republike ... ..
2)   17.12.2012 08:20:38 [ sanjam, Dokumenti SO]

..1. alineja 19. i Ţlana 36. Zakona o lokalnoj samoupravi (äSlu×beni glasnik Republike ... ..
1)   17.12.2012 08:05:05 [ sanjam, Dokumenti SO]

..05, 4/08, 6/08 i 6/12), SkupÜtina opÜtine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, odr×anoj ... ..
  Predhodna strana
Vrh stranice