Назад

ПОЉОПРИВРЕДА


 

СТОЧАРСТВО

Сточарство спада међу најзначајније факторе развоја пољопривредне производње .На подручју општине постоји тенденција убрзаног квалитативног и квантитативног раста сточног фонда .Заштитом сточног фонда на подручју општине баве се АД Ветеринарска станица, те приватне ветеринарске амбуланте Јелисић, Јелић и Татић који територијално покривају цијело подручје општине Дервента. По економском значају говедарство заузима прво мјесто, а производња млијека добија све већи значај са око 4.500 комада музних крава и тренутним откупом свјежег млијека од око 6 милиона литара годишње. Највећи откупљивач млијека на подручју општине је Млијеко-продукт из Козарске Дубице. Најзаступљеније је говече у типу сименталца ,око 80 посто, те црвени и црни холштајн и остала укрштена грла.

Свињогојство је грана за коју се произвођачи теже одлучују највише због недостатка обртних средстава за набавку квалитетног расног састава, губитка тржишта и због мање потражње свињског меса. Свињогојска производња служи углавном за задовољење властитих потреба , а само се мали број пласира на тржиште. На подручју општине има око 14.000 свиња у фази репродукције и подмлатка.

Перадарство заузима значајно мјесто у сточарству и на подручју општине не само због инсталисаних објеката него и због повећане потражње за месом перади. На подручју општине има преко 60 објеката за тов пилића капацитета са око 420.000 комада пилића у једном турнусу и са производњом преко пет хиљада тона меса на годишњем нивоу. Ова производња је попримила све принципе савремене производње захваљујући научним и технолошким достигнућима у области генетике, исхране и физиологије живине. Произвођачи живинског меса своје производе пласирају не само на тржиште БиХ већ и изван граница, а све се више одлучују на уговорену производњу из разлога сигурног откупа.

Овчарство је на подручју општине недовољно заступљено и екстензивног је карактера иако има све услове да се убрзано развија управо због мањих инвестиционих улагања и веће потражње за овчијим месом. Развојем ове гране сточарства искористиле би се велике необрађене пољопривредне површине на подручју општине.

Пчеларство доживљава своју ревитализацију на подручју општине које пружа идеалне услове за развој ове гране. На убрзан развој пчеларства утицала је и тешка економска ситуација и незапосленост па се многи у потрази за изворима егзистенције окрећу пчеларству. На подручју општине има око десет хиљада кошница пчелињих друштава, са годишњом производњом од цца 150 тона меда.

Рибарство је једна од најпрофитабилнијих пољопривредних грана. Узгој рибе и производња рибљег меса је вишеструко јефтинија него производња меса у сточарству. На подручју општине постоје добри услови за развој ове гране због тога што постоје површине земљишта које имају висок ниво подземних вода које би се могле искористити за изградњу рибњака. Процјене су да је на подручју општине око 10 ха површина под рибњацима.

: 4236

Врх странице