Назад

MREŽA NETWORK ДОО ДЕРВЕНТА


    Друштво са ограниченом одговорношћу MREŽA NETWORK д.о.о. из Дервенте основано је 2005.године. Основна дјелатност друштва је производња рачунара и рачунарске опреме кроз лон послове за предузеће DIGITAL ELEKTRONIK GmbH, чије је сједиште у Аустрији и које доставља друштву репроматеријал потребан за израду производа.
    У 2007.г. исту врсту пословних односа друштво је остварило и са предузећем NETWORK QUALITY MANAGEMANT GmbH такође из Аустрије. Поред лон послова предузеће врши и продају трговачке робе иностраном купцу, што га чини искључиво извозним предузећем. Друштво представља и друштвом руководи г. инг. Markus Strasser Stockl директор.
На почетку пословања друштво је имало 5 запослених, а тренутно запошљава 232 радника.

    У 2010.години предузеће је реализовало пројекат производње дијелова од пластике , метала и електро дијелова који су монтирани на сат у Меки Саудијска Арабија. Након реализације овог пројекта, предузеће је добило и пројекат за производњу сличних дијелова за видео зид који се налази испод сата у Меки.

Контакт:
Телефон: 053/315-810
053/315-850
Фаx: 053/315-850


e-mail: tozo@netqm.at
akre@netqm.at
arpl@netqm.at

Web страна: www.netqm.at
 


: 13987

Врх странице