Назад
ОБРАЗОВАЊЕ
ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА
ТОДОР ДОКИЋ КАЛЕНДЕРОВЦИ
  Тел.: 053/329-295
Е-маил: os107@teol.net
Директор: Васкрсије Бјелошевић

Основна школа Тодор Докић основана је 1923. године у Доњој Лупљаници I, а 1926. године и у Календеровцима. Тадашња четвороразредна школа је осим матичног села, тада Српски Календеровци, обухватала још и подручје Турских Календероваца , Доњег Детлака, Рапћана и Горњег Детлака. У току  II свјетског рата школа је оштећена. Реновирана је 1945. године. Послије рата отварају се подручна одјељења у Дријену, Доњем Детлаку, Горњем Детлаку, Доњој Лупљаници II и Рапћанима.

1962. године довршена је нова школска зграда са шест учионица, зборницом и пратећим објектима, а 1982.године  дограђене су  још двије учионице. 1984. године школа поприма данашњи изглед. Централна школа је реконструисана 2012. године. У саставу школе данас су, поред централне школе у Календеровцима  и  петоразредна подручна одјељења у Доњој Лупљаници I, Доњој Лупљаници II и Дријену.

У школској 2014/ 15. години наставу похађају 152 ученика. Настава се у централној школи одвија у двије смјене, у подручним одјељенима  у једној смјени. У наставном процесу запослено је 30 наставника и сва настава је стручно заступљена. Четрнаест радника ради као административно  и помоћно особље.

Поред редовне наставе  изводи се и допунска, додатна и припремна настава, као и читав низ ваннаставних  активности. Од секција су активне математичка, секција из физике, литерарна, ликовна , еколошка, драмска, саобраћајна и спортска (карате, фудбал и кошарка) и хорска секција.

На иницијативу ученика, покренуте су активности на обнови рада секције младих астронома.

У школи дјелује Савјет ученика кога чине представници свих одјељења  школе и који има за циљ да промовише права и интересе свих ученика школе  као и да подстакне на ангажовање у раду школе. Савјет учествује у изради одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и представља ставове ученика органима школе.

Школа остварује добру сарадњу са свим организацијама и установа на подручју општине које су од значаја за рад школе.

Један од приоритетних задатака руководства школе у наредном периоду је набавка савремених наставних учила  и осавремењивање самог наставног процеса али и доградња крила школе у коме би се налазили кабинети за психолога и педагога,просторија за цјелодневни боравак дјеце, библиотека и двије учионице.

: 9429

Врх странице