Назад
ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА 19.АПРИЛ
Адреса школе:
    Светог Саве бр. 4,
    74400  Дервента
Електронска адреса: os105@teol.net
Телефон и факс: 053 333 093    

Директор:
Елвира Миљић

Основна школа 19.април основана је 1978. године као трећа градска школа . Изграђена је у акцији: Хиљаду школа у БиХ. Назив је добила по дану ослобођења Дервенте у Другом свјетском рату и није га мијењала од свог оснивања.
У саставу школе су поред централне школе у граду и четири подручне школе, деветоразредна подручна школа у Агићима и петоразредне подручне школе у Мишковцима , Трстенцима и Кострешу. До посљедњег рата у саставу школе биле су школе у Беглуцима и Куљеновцима.

Данас школа има 677 ученика распоређених у 39 одјељења . Централну школу похађа 567 ученика, у Агићима 73, Мишковцима 6, Кострешу 20 и Трстенцима 11 ученика. У школи је запослено 85 радника, 64 у настави и 21 ван наставе. Настава се одвија у двије смјене, у првој смјени је предметна настава и дио разредне наставе, а у другој смјени је мањи дио разредне наставе. Све подручне школе раде у првим смјенама.
Организација наставе у централном и подручним објектима се одвија према школском календару. Васпитно-образовни процес се реализује према Редовном наставном плану и програму као и према наставном плану и програму за ученике са посебним потребама. Сва настава је стручно заступљена. Школа поред управе има и педагошко-психолошку службу, административно-финансијску службу као и дефектолога (5 сати недељно, члан мобилног тима).
Поред редовне у школи се организују и изводе и ваннаставне активности као што су допунска, додатна и припремна настава и секције. Сваке школске године у школи раде секције из области науке, књижевности, спорта, ликовне и музичке културе као и секције из друштвено-хуманистичких области. Резултат тог рада су многобројни успјеси на разним фестивалима, такмичењима и конкурсима.
Изложбени простори у школи резултат су вриједног рада ученика у разним секцијама.

Једна од манифестација, која ову школу чини препознатљивом, је Фестивал хумора и дјечијег стваралаштва који се сваке године организује у мају и до сада је организован десет пута. Фестивал је међународног карактера и карактерише га велика посјећеност ученика, родитеља и осталих грађана. Ученици се такмиче у ликовним и литерарним радовима, у уређењу изложбених простора као и у дефилеу (шетња градом у креативним костимима).

Задњих година школа има и продужени боравак за ученике првог, другог и трећег разреда . Продужени боравак има оптималну просторију за рад, а васпитно-образовне активности се раелизују у складу са редовном наставом.
Као савјетодавна тијела у школи раде Савјет родитеља и Савјет ученика који су активно укључени у све видове рада школе.
У посљедњих годину дана извршена је санација централног објекта, замијењена је вањска столарија и реновирани мокри чворови осим у спортској сали, школа је добила комплетан намјештај за три учионице, зборницу и канцеларије те промијењен кров. Средства је обезбиједила Влада Јапана.

Средствима Европске уније санирани су мокри чворови у спортској сали и урађена термоизолација на школи, промијењени подови у четири учионице и урађена прилазна рампа за дјецу са инвалидитетом. У подручној школи у Агићима урађена је прилазна рампа за инвалиде, донатор је Info hous из Сарајева.

Школа активно ради на побољшању квалитета васпитно-образовног процеса чему доприноси набавка нових наставних средстава и помагала. Кроз програм Центра цивилних иницијатива Step by step обезбијеђена је неопходна информатичка опрема за стотину ученика. Школа се може похвалити са шест нових електронских учионица које је финансирало Министарство просвјете и културе РС. Школа успјешно сарађује са свим васпитно-образовним установама и институцијама које активно раде и дјелују у нашем граду.


: 16201

Врх странице