Назад
ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ДЕРВЕНТА

Адреса:
   Трг ослобођења 10
   74400 Дервента
Тел./факс: 053/ 333-265
Е-маил: os106@teol.net

Основна музичка школа у Дервенти почела је са радом у школској 1969./7о години. Школу је основао Општински центар за културу и била је смјештена у Дому културе. Од 1973. године музичка школа ради као Самостална музичка основна школа у Дервенти. Од 1988. године Основна  музичка школа се налази  у згради Основне школе Никола Тесла. Од 1992. до 1995. године због ратних дејстава прекида се рад школе.

Рад школе је обновљен 2. октобра 1995. године на три инструмента: клавиру, гитари и хармоници. Наставу је тада похађало 77 ученика. Инструменти су нестали у току рата али су обезбијеђени путем донација. Наставу је изводило пет наставника.

Данас музичка школа ради као посебно одјељење основног музичког образовања и васпитања у саставу Основне школе Никола Тесла. Настава се изводи у 8 учионица.

У школској 2014/15. години наставу похађа 111 ученика на три инструмента, клавиру 43 ученика, хармоници 40 ученика и гитари 28 ученика. Наставу изводи  десет наставника.

Ученици музичке школе су учесници многобројних републичких и међународних такмичења .

У школској 2013/ 14. години ученици су учествовали на полугодишњем концерту ученика у Добоју, на републичком  такмичењу музичких школа у Бањалуци /гитара- Станковић Теа, I награда  и Гибаница Ана, II награда; хармоника -Јеличић Јелена, I награда; солфеђо- Чобановић Давид и Стјепановић Срђан, I награда/, на  међународном такмичењу гитара у Новом Саду / Станковић Теа, I награда/ и Сарајеву, музичком концерту Вива ла музика, интернационалном фестивалу хармоникаша у Источном Сарајеву Акордеон арт /Јеличић Јелена, I награда/, међународном такмичењу Бањалучко бијенале/ клавир соло- Чобановић Давид и Божић Анђела, II награда и Карановић  Марија, III награда).Ученици музичке школе су узели учешће и у обиљежавању значајних годишњица на подручју општине, а организовали су полугодишњи и годишњи  музички концерт за родитеље и грађанство.

И у школској 2014/15.години планирано је учешће ученика на Републичком такмичењу у Бањалуци, музичком фестивалу Вива ла музика, Интернационалном фестивалу Акордеон арт, Међународном такмичењу у Бијељини, а организоваће и годишњи концерт музичке школе и учествовати на смотри културног стваралаштва ученика ове школе. Ученици су већ у овој школској години реализовали, крајем 2014. године, полугодишњи концерт у Центру за културу и интерне часове у оквиру класа.

: 7352

Врх странице