Назад
ОБРАЗОВАЊЕ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ "БУДУЋНОСТ"
Адреса:
   Стевана Немање 12
   74400 Дервента
Тел./факс: 053/333-340; 331-876
Е-маил: os109@teol.net
Директор:
          Владан Поповић, дипл. деф.

ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју Будућност Дервента је установа социјалне заштите основана 1.октобра 1947.године, а која је до 22. октобра 2012.године дјеловала под називом Завод за слијепе и слабовидне Будућност Дервента. Одлуком Владе Републике Срспке, установа мијења назив у ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју Будућност. Од свог оснивања до данас, установа је прошла дуг развојни пут. Дјелатност установе обухвата основно и средње образовање и васпитање слијепих и слабовидих ученика и ученика са вишеструким сметњама. С обзиром да је ЈУ Будућност једина установа у Републици Српској за образовање и васпитање слијепих и слабовидих ученика, обезбјеђује се смјештај, исхрана, примарна здравствена заштита, културно-забавне и рекреативно-рехабилитационе активности за ученике. У свом саставу установа има основну и средњу школу са интернатом, дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју, столарску и кројачку радионицу. У школској 2014/15. години основну и средњу школу похађа 36 ученика и 22 корисника у дневном центру.

У установи је запослено 40 радника, од тога је 38 ангажовано у васпитно-образовном центру, а 2 радника (васпитач и његоватељ) су запослени у дневном центру. У оквиру основног образовања и васпитања, ученици похађају наставу према Наставним плановима и програмима које доноси Министарство просвјете и културе Републике Српске. Настава је организована као разредна и предметна у оквиру основне школе. Ученици користе Брајево писмо или увећану црну штампу у зависности од степена оштећења вида, а у раду са ученицима се користе тифлотехничка помагала. У средњој школи, поред трогодишњег занимања, 2013.године ресорно Министарство је дало сагласност на отварање средње школе физиотерапеутски техничар. Васпитни дио рада је значајан за школу. Ту се развијају одређене способности и формирају навике које су битне за свакодневни живот и рад ученика. Такође, води се рачуна о индивидуалним потребама сваког ученика и његовим способностима.

Школа подстиче ученике на већу креативност, кроз рад у секцијама (рецитаторска, шаховска, драмска, хор). На тај начин долазе до изражаја њихова интересовања и стимулише се квалитетна употреба слободног времена. Школа организује сусрете са ученицима из других школа, путем различитих организованих догађаја и радионица.

Услуге дневног збрињава у оквиру Дневног центра користе дјеца и омладина са сметњама у развоју са подручја општине Дервента. У Дневном центру поред организованог боравка, његе, чувања, исхране, пружају се стручне услуге корисницима прилагођене њиховим потребама и могућностима као и радно-окупациона терапија. Ученици из редовних школа често долазе у посјету и путем организованих дружења упознају се са корисницима Дневног центра.

У заштитним радионицама, кројачкој и столарској, запослена су лица са инвалидитетом. Основна дјелатност кројачке радионице је израда свих врста радне одјеће, као и пружање услуга грађанима. У столарској радионици врши се израда унутрашње и вањске столарије као и осталих предмета од дрвета.

У сарадњи са родитељима, ЈУ Будућност настоји да пружи максималну подршку лицима са сметњама у развоју у образовању, васпитању, запошљавању, интеграцији у друштвену средину и разбијању предрасуда и стереотипа о овој популацији.

: 13345

Врх странице