Назад

Резултати претраге
Укупно вијести 10  
10)   18.10.2017 11:48:39 [ будо, Документи СО]

17 - Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословне ..., број: 97/16) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента („Службени ...53;та;722435 - Накнаде за коришћење шума и шумског ...
9)   18.10.2017 11:21:50 [ будо, Документи СО]

дминистративне таксе;5) Комуналне накнаде и таксе;6) Накнаде за грађевинско ...“ број: 91/16) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента („Службени ...е;5) Комуналне накнаде и таксе;6) Накнаде за грађевинско ...
8)   12.10.2017 10:43:42 [ будо, Документи СО]

ама (тренери)- таксе и други трошкови службених лица- трошкови ...269;лана 16,17 и 20. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“ број: ...63;е намјене:- накнаде по основу ангажовања спортских стручњака који ...
7)   30.08.2017 12:42:28 [ будо, Документи СО]

дминистративне таксе и израђује спецификацију о потребним апоенима ОАТ,- чува од ...жбеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( ...длуку о висини накнаде за услуге пружања правне помоћи грађанима доноси ...
6)   07.04.2016 12:21:16 [ зенаидаи, Протокол]

зацију и двије таксе, општинска административна такса и 0,3 посто на ...;ењу простора и грађењу,који регулише легализацију бесправно започетих  ...лаћају се накнаде за ренту и за уређење грађевинског земљишта,а у ...
5)   24.02.2016 13:12:46 [ сањам, Сједнице СО]

сини боравишне таксе на подручју општине Дервента. Након разматрања ...нта, Јозо Баришић, заказао је 35. сједницу Скупштине општине Дервента за ...длуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског ...
4)   17.02.2016 12:01:43 [ зенаидаи, Протокол]

сини боравишне таксе на подручју општине,извјештај о раду Одбора за жалбе ...ице Колегијума и разматрање дневног реда за 35.сједницу Скупштине општине ...едлог о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског ...
3)   02.04.2013 14:02:19 [ сањам, Документи СО]

    б) локалне таксе:     - општинске административне таксе,    - таксе ...е Дервента-Пречишћени текст (Службени гласник општине Дервента, број ...3;ењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима прописаним посебним ...
2)   11.04.2011 09:03:58 [ сањам, Документи СО]

дминистративне таксе.Члан 8.    За објекте за које је чланом 78. Закона о ...;ењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број: 55/10) и ...;ивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ...
1)   11.12.2009 13:08:55 [ сањам, Документи СО]

нине,комуналне таксе,накнаде и остало) од ненаплаћених потраживања из ...ој: 6/05, 4/08 и 6/08), а након разматрања Приједлога мјера за ублажавање ...укине плаћање накнаде за рад у скупштинским комисијама и дневницу ...
 
Врх странице